δεκήρης

δεκήρης, ες,
A with ten banks of oars,

ναῦς Plb.16.3.3

, Plu.Ant.64.

Greek-English dictionary (Αγγλικά Ελληνικά-λεξικό). 2014.

Look at other dictionaries:

  • δεκήρης — Μεγάλο πολεμικό πλοίο της αρχαιότητας, με δέκα σειρές κουπιά. Ο Πολύβιος, στην περιγραφή της ναυμαχίας της Χίου ανάμεσα στους στόλους του Αττάλου και των συμμάχων του από τη μία πλευρά και του Φιλίππου Ε’ από την άλλη, αναφέρει πως στον στόλο του …   Dictionary of Greek

  • Hellenistic-era warships — The famous 2nd century BC Nike of Samothrace, standing atop the prow of an oared warship, most probably a trihemiolia. From the 4th century BC on, new types of oared warships appeared in the Mediterranean Sea, superseding the trireme and… …   Wikipedia

  • -ηρης — (I) < ΙE *ar «ταιριάζω, συνδέω», (απ όπου το αραρίσκω* «συνδέω, ταιριάζω εφοδιάζω»), με έκταση (λόγω τής συνθέσεως). Την ίδια σημασία («εφοδιασμένος με, έχων...») έχει και το ήρης (πρβλ. ξιφ ήρης, χαλκ ήρης, κ.ά.), ενώ λειτουργεί ως απλό… …   Dictionary of Greek

  • δέκα — Άκλιτο, απόλυτο αριθμητικό (10). δέκα . Πρώτο συνθετικό λέξεων, που χρησιμοποιείται για τον σχηματισμό πολλαπλών μονάδων, των οποίων η πολλαπλότητα είναι ίση με 10. Συμβολίζεται διεθνώς με da (π.χ. 1 dam = 10 μ.). Στην οργανική χημεία, ως πρώτο… …   Dictionary of Greek

  • εννήρης — ἐννήρης, ες (Α) (ενν. ναυς) πολεμικό πλοίο τού αρχαίου ναυτικού που κινούνταν με εννέα σειρές κουπιών στις οποίες αντιστοιχούσαν ισάριθμες σειρές από έδρανα για τους κωπηλάτες η ύπαρξή του αμφισβητείται από τους σύγχρονους ιστορικούς και… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.